Description

Alaealiste, haigete, eakate või puuetega inimeste, vanurite ning teisest inimesest sõltuvate inimeste eest hoolitsemine