Description

v nasprotju s hegemono moškostjo temelji na skrbstveni vlogi moškega (kot očeta, ki sodeluje) namesto na njegovi vlogi hranitelja (tistega, ki preživlja družino)