Description

motsats till hegemonisk maskulinitet baserad på att män tar vårdgivande roller (som engagerade fäder) istället för familjeförsörjande roller (som familjeförsörjare)