Description

uppdelning av omsorgsarbete och hushållsansvar mellan kvinnor och män