Description

ndarje e punës së përkujdesit dhe përgjegjësitë e shtëpisë midis grave dhe burrave