Description

morálne perspektívy, ktoré majú tendenciu byť podmienené rodovými rozdielmi a sú charakteristické pre triedne a etnické sociálne rozdiely

Additional notes and information

Zo štrukturálneho hľadiska sa tieto rozdiely týmto neriešia, t. j. ženy sú považované za povolané stať sa zodpovednými aktérkami v rámci práce v oblasti domácej a verejnej starostlivosti. To zahŕňa prvok sebaobetovania. Etika v oblasti starostlivosti by sa mala rekonceptualizovať prostredníctvom spoločenských a globálnych inštitúcií tak, aby tieto umožnili a posilňovali vzťahy starostlivosti medzi ľuďmi.