Description

morální hlediska, která jsou zpravidla genderově zatížená a jsou typická pro třídní a etnické rozdělení společnosti

Additional notes and information

Rozdíl hledisek není strukturálně řešen, to znamená, že ženy jsou považovány za předurčené k tomu, aby odpovídaly za zajišťování péče jak v domácnosti, tak ve veřejné sféře, přičemž ve veřejné sféře se automaticky předpokládá sebeobětování. Etiku péčeje třeba koncepčně přeměnit prostřednictvím sociálních a globálních institucí, jež budou budovat a posilovat vztahy vzájemné péče mezi lidmi.