Description

Moraalsed seisukohad, mis kipuvad olema soolisustatud ja iseloomulikud klassi- ja rahvusepõhistele sotsiaalsetele rühmadele

Additional notes and information

See ei tegele nende segmentide strukturaalse muutmisega, s.o naisi peetakse nii ühiskondliku kui koduse hooldustöö eest vastutavaks, mis sisaldab eneseohverduslikku elementi. Hoolitsuseetika tuleks sotsiaalsete ja globaalsete institutsioonide poolt ümber mõtestada, et arendada ja tugevdada hoolitsussuhteid ühiskonnas.