Description

pespective morale care sunt în general genizate și sunt caracteristice diviziunilor sociale de clasă și etnice.

Additional notes and information

Din punct de vedere structural, nu atacă aceste diviziuni, adică se consideră în continuare că femeile sunt cele care trebuie să se ocupe de activități de îngrijire în sfera casnică și publică, ceea ce presupune un sacrificiu personal. Eticile grijii ar trebui reconceptualizate prin intermediul instituțiilor sociale și globale astfel încât să permită și să întărească relațiile de îngrijire şi grijă între indivizi.