Description

Етика бриге изражава моралне перспективе које имају тенденцију да буду уродњење и карактеришу и класне и етничке подјеле. Другим ријечима, жене су препознате као пружатељке услуга у области његе и у домаћинству и јавној сфери. Етика бриге би требало да буде концептуализована кроз друштвене и глобалне институције, тако да оне обезбјеђују услуге и јачају солидарност и бригу међу људима.