Description

Pauze u karijeri – odsustva sa posla važan su mehanizam za osiguravanje ravnoteže između profesionalnog, privatnog i porodičnog života.

Additional notes and information

Odsustva vezana za rađanje su povezana sa: sigurnošću zaposlenja, odnosno zabranom otpuštanja tokom trudnoće, tokom porodiljskog i roditeljskog odsustva; fleksibilnije radno vrijeme nakon povratka na posao; garantovanje povratka na isto radno mjesto ili slično sa istom nadoknadom.