Description

Паузе у каријери – одсуства са посла важан су механизам за обезбјеђивање равнотеже између професионалног, приватног и породичног живота. Одсуства везана за рађање су повезана са: сигурношћу запослења, односно забраном отпуштања током трудноће, током породиљског и родитељског одсуства; флексибилније радно вријеме након повратка на посао; гарантовање повратка на исто радно мјесто или слично са истом надокнадом.