Description

pomemben mehanizem, ki omogoča usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja

Additional notes and information

Prekinitve poklicne poti zaradi materinstva so povezane z naslednjim: zakoni o varnosti zaposlitve, ki prepovedujejo odpuščanje med nosečnostjo; porodniškim, starševskim in očetovskim dopustom; obdobjem prožnejšega delovnega časa po vrnitvi na delo; ter zagotavljanjem pravice do ponovne zaposlitve na istem delovnem mestu ali enakovrednem z enakim plačilom.