Description

Työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa tärkeä mekanismi

Additional notes and information

Äitiyteen liittyvät katkokset työurassa liittyvät seuraaviin: työsuhdeturvalainsäädäntöön, jossa kielletään irtisanominen raskauden aikana, äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaaseen, aiempaa joustavampaan työaikaan työhön palaamisen jälkeen ja paluun takaamiseen samaan työpaikkaan tai vastaavaan työhön, jossa on sama palkka.