Description

Паузе у каријери – одсуства са посла су важан механизам за обезбеђивање равнотеже професионалног, приватног и породичног живота.

Additional notes and information

Одсуства везана за рађање су повезана са: сигурношћу запослења, односно забраном отпуштања током трудноће, током породиљског и родитељског одсуства (одсуства ради неге детета); флексибилније радно време након повратка на посао; гарантовање повратка на исто радно место или слично са истом надокнадом.