Description

målsättning som avser jämställdhet där det krävs att man inför familje- och föräldraledighetssystem, gör arrangemang för vård av barn och äldre och skapar en arbetsmiljö som underlättar för kvinnor och män att kombinera arbete, familj och privatliv

Additional notes and information

Förenande av familjeliv/privatliv med arbete ses som en naturlig följd av jämställdhet och ett sätt att uppnå jämställdhet inte bara i lagstiftningen utan även i vardagslivet.