Description

sprioc a bhaineann le comhionannas inscne a éilíonn go dtabharfaí isteach scéimeanna sosa teaghlaigh agus tuismitheoirí, socruithe cúraim leanaí agus daoine scothaosta, agus go ndéanfaí timpeallacht oibre a fhorbairt a fhágann gur féidir saol na hoibre, saol teaghlaigh agus saol príobháideach na na mban agus na bhfear a chomhcheangal

Additional notes and information

Breathnaítear ar réiteach saol teaghlaigh/saol príobháideach mar chomthoradh nádúrtha de chuid an chomhionannais inscne agus mar mhodh chun comhionanans inscne a bhaint amach ní hamháin i ndlí ach sa ghnáthshaol laethúil freisin.