Description

għan li jappartjeni għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jirrikjedi l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ liv tal-familja u tal-ġenituri, arranġamenti għall-indokrar tat-tfal u tal-anzjani, u l-iżvilupp ta’ ambjent tax-xogħol li jiffaċilita l-kombinazzjoni tax-xogħol, il-familja u l-ħajja privata għan-nisa u għall-irġiel

Additional notes and information

Ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja privata/tal-familja max-xogħol hi meqjusa bħala ħaġa korollarja naturali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u bħala mezz biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri mhux biss fil-liġi iżda wkoll fil-ħajja ta’ kuljum.