Description

Soolise võrdõiguslikkusega seotud eesmärk, mis nõuab pere- ja lapsehoolduspuhkuse skeeme, lastehoidu ja eakate eest hoolitsemise teenuseid ning töökeskkonna loomist, mis hõlbustab naiste ja meeste töö, pere- ja eraelu ühitamist

Additional notes and information

Töö, pere- ja eraelu ühitamine on soolise võrdõiguslikkuse loomulik tulem ja vahend soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks seadustes ja ka igapäevaelus.