Description

cíl, který se týká genderové rovnosti a který vyžaduje zavedení systémů volna z rodinných důvodů a rodičovské dovolené a opatření umožňujících péči o děti a starší osoby, jakož i vytvoření pracovního prostředí, které ženám i mužům usnadní spojit pracovní, rodinný a soukromý život

Additional notes and information

Sladění rodinného/soukromého života s prací je považováno za přirozený důsledek genderové rovnosti a za prostředek pro dosahování genderové rovnosti nejen podle právních předpisů, ale také v každodenním životě.