Description

Циљ који се односи на родну равноправност који захтијева и увођење породичног и родитељског одсуства, план бриге о дјеци и старима и развијање радног окружења које олакшава усклађивање радног/професионалног, породичног и приватног живота жена и мушкараца. Усаглашавање породичног и приватног живота са послом посматра се као природна посљедица родне равноправности и средство за постизање родне равноправности не само у закону већ и у свакодневном животу.