Description

dopust na koje imaju pravo oba roditelja kako bi se skrbili za dijete

Additional notes and information

Ovo pravo roditelja može se prenijeti na drugog člana obitelji, ako nacionalno zakonodavstvo omogućava takav izuzetak. Ono većinom slijedi nakon razdoblja rodiljnog dopusta, na koji u načelu ima pravo samo majka. U nekim zemljama pravo na roditeljski dopust imaju usvojitelji ili udomitelji, dok druge zemlje smatraju usvojiteljski dopust oblikom rodiljnog dopusta. Roditeljski dopust može se kombinirati s radom u skraćenom radnom vremenom. Cilj je roditeljskog dopusta olakšati usklađivanje poslovnog, privatnog i obiteljskog života čime se stvara važna poveznica s rodnom ravnopravnošću.