Description

concediu acordat unuia dintre părinți pentru îngrijirea copllului

Additional notes and information

Dreptul părinţilor poate fi transferat unui alt membru al familiei dacă așa prevede legislația națională. În general, urmează perioadei de după concediul de maternitate, la care are dreptul, în principiu, numai mama. În unele țări, concediul parental se acordă și părinților adoptivi sau substitutivi, iar în altele concediul pentru adopție este considerat o formă de concediu de maternitate. Concediul parental poate fi combinat cu forme de muncă cu normă redusă. Concediul parental are scopul de facilita reconcilierea muncii cu viața privată și cea de familie, creând astfel o legătură importantă cu egalitatea de gen.