Description

cead a thugtar do cheachtar den bheirt tuismitheoirí chun cúram a thabhairt do leanbh

Additional notes and information

Féadfar an ceart tuismitheoirí seo a aistriú chuig ball eile teaghlaigh má fhorálann an dlí náisiúnta le haghaidh díolúine den sórt sin. Leanann sé de ghnáth tréimhse saoire mháithreachais, agus i bprionsabal, is í an mháthair amháin atá ina teideal. I roinnt tíortha, tugtar saoire do thuismitheoirí do thuismitheoirí uchtála nó altranais, fad a bhreathnaíonn tíortha eile ar shaoire uchtála mar chineál de shaoire mháithreachais. Féadfar saoire do thuismitheoirí a chomhcheangal le socruithe oibre páirtaimseartha. Tá sé mar aidhm ag saoire do thuismitheoirí go n-éascófaí an saol oibre, príobháideach agus teaghlaigh, rud a chruthaíonn nasc tábhachtach le comhionannas inscne.