Description

orlov, der gives til en af forældrene for at passe et barn

Additional notes and information

Denne forældrerettighed kan overføres til et andet familiemedlem, hvis den nationale lovgivning tillader det. Den efterfølger normalt en barselsorlov, som kun moderen i princippet har ret til. I nogle lande gives der forældreorlov til adoptiv- eller plejeforældre, mens andre lande anser adoptionsorlov som en form for barselsorlov. Forældreorlov kan kombineres med deltidsarbejdsordninger. Forældreorlov tager sigte på at forene arbejdsliv, privatliv og familieliv og dermed skabe en stærk forbindelse til ligestilling mellem kønnene.