Description

ledighet som beviljas någon av föräldrarna för att ta hand om ett barn

Additional notes and information

Denna förälders rätt kan överföras till en annan familjemedlem om den nationella lagstiftningen tillåter ett sådant undantag. Den följer ofta på en mammaledighetsperiod som endast mamman är berättigad till i princip. I vissa länder beviljas föräldraledighet för adoptiv- eller fosterföräldrar medan andra betraktar adoptionsledighet som en slags mammaledighet. Föräldraledighet kan kombineras med deltidsarbetsformer. Föräldraledighet syftar till att underlätta förenandet av arbetsliv, privatliv och familjeliv och därmed skapa en viktig koppling till jämställdhet.