Description

werk waarmee goederen en diensten worden geproduceerd, maar waarvoor geen directe beloning of andere vorm van betaling wordt verstrekt, zoals huishoudelijk werk en zorgwerkzaamheden

Additional notes and information

Onbetaalde arbeid is ongelijk verdeeld over vrouwen en mannen: vrouwen hebben een hogere participatiegraad in dit niet beloonde werk.