Description

Tavaroita tai palveluja tuottava työ, josta ei saa välitöntä korvausta tai muuta maksua, kuten kotityö ja hoivatyö

Additional notes and information

Palkaton työ jakautuu epätasaisesti naisten ja miesten kesken siten, että naisten osuus on suurempi tässä vastikkeettomassa työssä.