Description

darbs, kurā ražo preces un pakalpojumus, taču par kuru nav tieša atalgojuma vai cita veida maksājuma, piemēram, mājas darbs un aprūpes darbs

Additional notes and information

Neatalgots darbs ir nevienlīdzīgi izplatīts sieviešu un vīriešu vidū, proti, sieviešu dalība šādā neatalgotā darbā ir augstāka.