Description

delo, ki ustvarja blago in storitve, vendar ne prinaša nobenega neposrednega plačila ali druge oblike plačila; tako delo je npr. gospodinjsko delo ali skrbstveno delo

Additional notes and information

Neplačano delo je neenakomerno razporejeno med ženskami in moškimi, tako da imajo ženske višjo stopnjo udeležbe v tem nenagrajenem delu.