Description

Посао који производи робу и услуге, али који не доноси директну накнаду или други облик плаћања. У својој уској дефиницији, односи се на кућне послове и послове његе. Неплаћени рад је неравномјерно распоређен међу женама и мушкарцима, а жене имају већу стопу учешћа у овом неплаћеном послу.