Description

pomiar pracy niezarobkowej, pod względem ilościowym obejmujący ocenę i refleksję nad wartością w rachunkach satelitarnych, będących poza zakresem rachunków krajowych (systemem rachunków krajowych ONZ), takich jak praca w gospodarstwie domowym, opieka nad dziećmi i innymi osobami niesamodzielnymi, przygotowywanie posiłków dla rodziny, praca na rzecz społeczności i inna praca w ramach wolontariatu