Description

zbiór zarówno domyślnych jak i otwarcie wyrażonych zasad dotyczących relacji płciowych, które przydzielają kobietom i mężczyznom różną pracę, wartość, odpowiedzialności i obowiązki i utrzymywane są na trzech poziomach: nadbudowy kulturowej (normy i wartości w społeczeństwie); instytucji (system pomocy rodzinie, edukacji i zatrudnienia); a także procesu socjalizacji, zwłaszcza w rodzinie