Description

sett ta’ regoli impliċiti u espliċiti li jirregolaw ir-relazzjonijiet tas-sessi, u li jallokaw xogħlijiet differenti, valuri, responsabbilitajiet u obbligazzjonijiet lin-nisa u lill-irġiel, u huma miżmuma fuq tliet livelli: superstruttura kulturali (in-normi u l-valuri tas-soċjetà; istituzzjonijiet (il-benesseri tal-familja, edukazzjoni u sistemi ta’ impjieg, eċċ.) u proċessi ta’ soċjalizzazzjoni, notevolment fil-familja