Description

Joukko selvästi ¡Imaistuja ja piileviä sääntöjä, jotka hallitsevat sukupuolten välistä suhdetta; niillä annetaan naisille ja miehille eri työt ja arvot, vastuualueet ja velvoitteet, ja niitä pidetään yllä kolmella eri tasolla: kulttuurinen ylärakenne (yhteiskunnan normit ja arvot), instituutiot (perheen hyvinvointi, koulutus­ ja työllisyysjärjestelmät) sekä sosialisaatioprosessit (erityisesti perheen sisällä)