Description

Impliciete of expliciete voorschriften die vrouwen en mannen verschillende arbeid, waarden, verantwoordelijkheden en verplichtingen toewijzen. Deze voorschriften functioneren op drie niveaus: de culturele bovenbouw (de maatschappelijke normen en waarden), de instellingen (gezinszorg, onderwijsstelsel, arbeidsbestel, enz.) en de socialisatieprocessen, die vooral in het gezin plaatsvinden.