Description

olyan közvetlen és közvetett szabályok összessége, amely a nemek közötti társadalmi kapcsolatokat szabályozza, és amely különbözőképpen osztja el és értékeli a munkát, különböző felelősséget és kötelezettséget ró a férfiakra és a nőkre, és három szinten áll fenn: a kulturális szuperstruktúra (a társadalom normái és értékei), az intézmények (családi jólét, oktatási és foglalkoztatási rendszerek stb.), valamint a szocializációs folyamatok szintjén, különösképpen a családon belül