Description

samtliga uppgifter i samband med stöd och hjälp till den nuvarande och framtida arbetskraften, dvs. de som sysslar med eller kommer att syssla med produktivt arbete inbegripet, men inte begränsat till, barnafödande och omvårdnad

Additional notes and information

Det har i allt större utsträckning kallats ”social reproduktion” för att visa att termen har en större omfattning än endast de förehavanden som har att göra med biologisk reproduktion. Det faktum att reproduktivt arbete utgör det nödvändiga fundamentet till produktivt arbete är det främsta argumentet för det reproduktiva arbetets ekonomiska betydelse. Det mesta av det utförs främst av kvinnor och är obetalt och därmed inte registrerat i nationalräkenskaperna.