Description

il-kompiti kollha assoċjati mal-għoti ta’ appoġġ u servizzi lill-forza tax-xogħol attwali u futura - dawk li jwettqu jew li se jwettqu xogħol produttiv, li jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, maternità u indokrar

Additional notes and information

Din qed issir dejjem aktar referenza għaliha bħala "riproduzzjoni soċjali" biex tindika li t-terminu għandu ambitu usa' minn sempliċement l-attivitajiet assoċjati mar-riproduzzjoni bijoloġika. Il-fatt li x-xogħol riproduttiv huwa l-bażi essenzjali tax-xogħol produttiv huwa l-argument prinċipali għall-importanza ekonomika tax-xogħol riproduttiv. Ħafna minnu huwa imwettaq primarjament min-nisa, mhuwiex imħallas u għalhekk mhuwiex irreġistrat fir-rendikonti nazzjonali.