Description

Reproduktivni rad uključuje sve zadatke povezane sa podrškom i servisiranjem postojeće i buduće radne snage – onih koji vrše ili će vršiti produktivan rad. Uključuje porodiljsko odsustvo i njegu djece, ali nije ograničeno samo na te obaveze.

Additional notes and information

Sve više se naziva „socijalna reprodukcija” da bi se ukazalo da taj pojam ima šire značenje od aktivnosti povezanih sa biološkom reprodukcijom. Činjenica da je reproduktivni rad suštinska osnova produktivnog rada glavni je argument za ekonomski značaj reproduktivnog rada. Većinu toga preduzimaju prvenstveno žene, a neplaćen je i stoga nije evidentiran u državnim računima.