Description

Репродуктивни рад укључује све задатке повезане са подршком и сервисирањем постојеће и будуће радне снаге - оних који врше или ће вршити продуктиван рад. Укључује породиљско одсуство и негу деце, али није ограничено само на те обавезе.

Additional notes and information

Све више се назива „социјална репродукцијаˮ да би се указало да тај појам има шире значење од активности повезаних са биолошком репродукцијом. Чињеница да је репродуктивни рад суштинска основа продуктивног рада главни је аргумент за економски значај репродуктивног рада. Већину тога предузимају првенствено жене, а неплаћен је и стога није евидентиран у националним рачунима.