Description

alle de opgaver, der er forbundet med at støtte og servicere den nuværende og fremtidige arbejdsstyrke - dem, der aktuelt eller fremtidigt påtager sig produktivt arbejde - herunder, men ikke begrænset til graviditet, fødsel og omsorg

Additional notes and information

Det er i stigende grad blevet omtalt som "social reproduktion" for at indikere, at begrebet er bredere og ikke udelukkende refererer til de aktiviteter, der er forbundet med den biologiske forplantning. Det faktum, at reproduktivt arbejde er det primære grundlag for produktivt arbejde, er det centrale argument for det reproduktive arbejdes økonomiske betydning. Det meste af dette arbejde udføres primært af kvinder og er ubetalt og derfor ikke registreret i nationalregnskabet.