Description

vse naloge, povezane s podporo in oskrbovanjem sedanje in prihodnje delovne sile – tistih, ki prevzemajo in bodo prevzemali produktivno delo, kar vključuje tudi, ni pa omejeno na rojevanje in vzgojo

Additional notes and information

Zanj se vse bolj uporablja izraz "družbena reprodukcija", ki kaže na to, da je njegov pomen širši, in ne označuje le dejavnosti, povezane z biološko reprodukcijo. Dejstvo, da je reproduktivno delo bistvena podlaga produktivnega dela, je glavna utemeljitev ekonomskega pomena reproduktivnega dela. Večino reproduktivnega dela opravijo ženske in ker je neplačano, ni zabeleženo na nacionalnih računih.