Description

všechny činnosti, včetně rození a výchovy dětí, spojené s podporou stávající a budoucí pracovní síly a se službami poskytovanými této pracovní síle, tedy těm, kdo vykonávají nebo budou vykonávat produktivní práci

Additional notes and information

Reprodukční práce bývá stále častěji označována jako „sociální reprodukce“, což odpovídá skutečnosti, že tento termín má širší obsah, než pouze činnosti spojené s biologickou reprodukcí. Skutečnost, že reprodukční práce je nezbytným předpokladem produktivní práce, je hlavním argumentem ve prospěch uznání jejího hospodářského významu. Většinu reprodukční práce vykonávají především ženy, je neplacená, a tudíž není zahrnuta v národních účtech.