Description

visi uzdevumi, kas saistīti ar atbalsta un palīdzības sniegšanu esošajam un turpmākajam darbaspēkam - tiem, kuri veic vai veiks produktīvu darbu, cita starpā ietverot dzemdības un bērnu audzināšanu

Additional notes and information

To aizvien biežāk sauc par “sociālo reprodukciju”, lai norādītu, ka terminam ir plašāks tvērums, nevis tikai ar bioloģisko reprodukciju saistītas darbības. Fakts, ka reproduktīvais darbs ir produktīvā darba būtisks pamats, ir galvenais reproduktīva darba ekonomiskās nozīmes arguments. Lielāko daļu šī darba galvenokārt veic sievietes, tas netiek atalgots un tāpēc netiek reģistrēts nacionālajos kontos.