Description

Avalike, era-, individuaalsete või kollektiivsete teenuste pakkumine, mis rahuldavad vanemate ja laste ning pereliikmete vajadusi

Additional notes and information

Need teenused peavad olema paindlikud, et rahuldada eri vanuses laste ja teiste hooldust vajavate pereliikmete ning töötavate lapsevanemate ja teiste pereliikmete vajadusi. Kõik töötajad olenemata soost peaksid saama kombineerida tasustatud tööd ja laste ning teiste pereliikmete eest hoolitsemist ning meeste aktiivset rolli tuleks edendada piisavate meetmetega, mis tagaksid hooldustööde võrdse jaotuse naiste ja meeste vahel.