Description

Односи се на жене и мушкарце који подједнако дијеле задатке његе у породици као и задатке који се односе на све аспекте рада у домаћинству.

Additional notes and information

Равноправна подјела одговорности у домаћинству је истовремено захтјев у смислу постизања суштинске родне равноправности и сама по себи циљ.