Description

ženy a muži, ktorí sa na starostlivosti o deti v rodine, ako aj na úlohách týkajúcich sa všetkých aspektov práce v domácnosti podieľajú rovnakým dielom

Additional notes and information

spravodlivá deľba úloh v domácnosti je požiadavkou na dosiahnutie skutočnej rodovej rovnosti a samotného cieľa