Description

równe dzielenie się zadaniami opiekuńczymi w rodzinie przez kobiety i mężczyzn, a także zadaniami związanymi ze wszystkimi aspektami pracy w gospodarstwie domowym

Additional notes and information

Równy podział obowiązków domowych stanowi wymóg dla osiągnięcia istotnej równości płci, a także cel sam w sobie.