Description

situācija, kad vīrietis un sieviete vienlīdzīgi sadala aprūpes pienākumus ģimenē, kā arī pienākumus, kas saistīti ar visiem mājsaimniecības darba aspektiem

Additional notes and information

Vienlīdzīgs mājas pienākumu sadalījums ir nepieciešams, lai panāktu substantīvu dzimumu līdztiesību un sasniegtu mērķi kā tādu.